Neurologija

Pregled neurologa

Neurološki pregled je specijalistički pregled neurologa koji na temelju anamneze, kliničkog pregleda te određenih pretraga postavlja dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Pregled neurologa trebate kod bolesti koje se dijagnosticiraju i liječe u neurološkoj ambulanti, kao što su glavobolja, vrtoglavica, neuralgije, epilepsija, poremećaji moždane cirkulacije, moždani udar, demijelinizacijske bolesti (multipla skleroza), neuromišićne bolesti, bolesti ekstrapiramidnog puta (intencioni tremor, bolest nemirnih nogu, Parkinsonov sindrom), bolesti lokomotornog sutava (ishialgie, torticolis).

Što obuhvaća pregled neurologa?

Neurološki pregled obuhvaća anamnezu, fizikalni pregled kojim se ispituje hod, ravnoteža, rad moždanih živaca, vlastiti refleksi, osjet, spretnost pokreta itd., procjenu tjelesnog i psihičkog statusa te postavljanje dijagnoze, preporuku terapije ili eventualno dodatnih pretraga ili kontrola.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.

Radiologija krvnih žila vrata

Color doppler ultrazvuk vratnih krvnih žila je visokosofisticirana, bezbolna i potpuno neškodljiva metoda koja omogućava detaljan prikaz krvnih žila uključujući parametre krvnog protoka.

Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ovom pretragom se može precizno utvrditi pojava i stupanj aterosklerotskih naslaga na žilama i suženja krvnih žila s posljedičnim smetnjama protoka krvi. Na taj način efikasno se pravovremeno detektiraju osobe s povišenim rizikom za nastanak możdanog udara što omogućava pravodobho praćenje i liječenje, kako suženja krvnih žila tako i svih faktora rizika za cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti na koje možemo utjecati.

Kada trebate pretragu?

Pretraga se preporučuje osobama koje u anamnezi imaju odnosno lijeće se od povišenog krvnog tlaka, dijabetesa, povišenih masnoća u krvi, imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu za srčane bolesti ili moždani udar te osobama kojima je već ranije dijagnosticirano suženje krvnih žila ili su preboljele możdani udar.

Što obuhvaća pretraga?

Kod pregleda se analiziraju polazišta arterija, njihov tok, širina lumena, određivanje stupnja stenoze i hemodinamika.

Kako se pripremiti?

Pretraga traje do pola sata. Nije potrebna prethodna priprema.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form:

Call Now Button