EKG (elektrokardiogram) srca

EKG (elektrokardiogram) srca

EKG (elektrokardiogram) je grafički zapis električne aktivnosti (električnih potencijala) srčanoga mišića. Riječ je o neinvazivnoj dijagnostičkoj metodi, pri kojoj s uredajem, koji je elektrodama povezan s različitim dijelovima (točkama) na površini tijela, mjerimo električni napon koji spontano nastaje u provodnome dijelu srca. Valja naglasiti kako rezultate mjerenja uvijek moramo vrednovati zajedno s drugim kliničkim i laboratorijskim podacima. Postavljanje konačne dijagnoze samo na temelju EKG-a u pravilu nije moguće. Jednake EKG zapise možemo dobiti pri potpuno različitim patološkim stanjima.

EKG (elektrokardiogram) srca

Informacije za bolesnike

Što je EKG (elektrokardioram)?

EKG ili elektrokardiogram je grafički zapis rada srčanoga mišića koji registiramo s elektrodama na površini tijela. To je jednostavna i bezbolna pretraga.

Što je cilj elektrokardiograma?

Cilj pretrage je otkriti poremećaje srčanoga ritma, ishemijske bolesti srca (nedostatna opskrba srca krvlju), neke druge bolesti srca, štetno djelovanje lijekova i drugih tvari te kontrola elektrostimulatora srca.

Tko obavlja elektrokardiogram?

EKG rade liječnici obiteljske medicine, ekipe hitne medicinske pomoći, pedijatri i liječnici školske medicine, bolnički liječnici različitih specijalnosti te liječnici u centrima za rehabilitaciju i lječilištima.

Tko vas upućuje na pretragu?

Najčešće će vas na pretragu uputiti vaš liječnik obiteljske medicine, koji je temeljem kliničkoga pregleda te vaših navoda o tegobama posumnjao na promjene u radu srčanoga mišića. Snimanje EKG-om se ubraja u rutinske postupke ekipa hitne pomoći, intenzivne medicine i kardioloških ambulanti. Teško bismo našli zdravstvenu djelatnost u kojoj se ne koristi EKG. Na pretragu se ne čeka, a moguće ju je obaviti gotovo u svakoj ordinaciji.

Kako se pripremate za pretragu?

Nema posebnih priprema za pretragu. Preporučuje se, ipak, da se prije pretrage smirite i opustite.

Kako se pretraga odvija?

Pretraga se pretežno obavlja ambulantno. Tijekom pretrage ležati ćete na leđima, svući ćete se do pojasa, i izuti cipele i skinuti čarape. Preporučuje se da budete fizički i psihički opušteni jer će inače u nalazu biti vidljive smetnje. Elektrode se postav ljaju na točno odredena mjesta na tijelu. Ako je prsni koš jako dlakav možda ćete prethodno morati odstraniti nešto dlaka (brijanje), a inače na mjesto pričvršćivanja elektroda nanosimo kontaktni gel koji poboljšava provodljivost i prianjanje elektrode. Tijekom snimanja preporučuje se da mirno dišete i budete što opušteniji. Nakon završetka snimanja elektrode se odstranjuju, vi se možete odjenuti i ponovno otići k liječniku. EKG, naime, tehnički najčešće snimaju medicinske sestre, a nalaz uvijek očitava liječnik.

Koliko traje pretraga?

Obično pretraga traje do pet minuta, a u rijetkim slučajevima do 10 minuta.

Kakve neugodnosti možete očekivati?

Sama pretraga je bezbolna i brza. Najveća neugodnost koju možete očekivati je hladni osjet na koži zbog doticaja s kontaktnim gelom, moguće odstranjivanje dlaka brijanjem, te slabije crvenilo na mjestima dodira elektroda s kožom koje nestaje za nekoliko sati ili dana.

Kakvi su rizici pretrage?

Elektrokardiogram (EKG) je sigurna i potpuno neinvazivna pretraga.

Kada će biti poznati rezultati pretrage?

Nalaz pretrage je poznat odmah.

Čemu će služiti nalazi?

Nalazi pretrage pomažu liječniku da prepozna brojne srčane tegobe, kao što su poremećaji srčanoga ritma, nedostatna prokrvljenost srčanoga mišića, prekomjerno zadebljanje srčanoga mišića, stanjenje ili odsutnost dijela srčanoga mišića, provođenje kontrole elektrostimulatora srca te pomažu pri rješavanju vaših zdravstvenih tegoba.

Zaključak

Elektrokardiografija je jednostavna i lako dostupna dijagnostička metoda. Zajedno s drugim anamnestičkim, kliničkim i laboratorijskim podacima to je korisna pomoćna dijagnostička metoda. Na temelju otkrivenih promjena liječnik će ispitanika moći uputiti na daljnje odgovarajuće dijagnostičke pretrage.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form:

Call Now Button